Vieta manām pārdomām par tehnoloģijām (un ne tikai par tām), interesantākām tehnoloģiju un zinātnes ziņām un sasniegumiem, kā arī dažiem jokiem jautrākai dzīvei.

ceturtdiena, 2016. gada 29. septembris

Latvijā pieejams pirmais "Skype klasei" tiešsaistes bezmaksas kurss vidusskolēniem

Šodien, 29. septembrī, ar atvērto stundu vidusskolēniem par datu analīzes un vizualizācijas rīkiem tika aizsākts pirmais "Skype klasei" tiešsaistes lekciju kurss Latvijā. "Skype klasei" ir globāla tiešsaistes kopiena un sadarbības platforma izglītībai, kas palīdz īstenot uz skolēnu orientētu un kompetenču pieejā balstītu mācību procesu, un tagad tā pieejama arī Latvijā.

Pilotprojektā un pirmajā atvērtajā stundā piedalījās Rīgas Angļu ģimnāzijas 11. klases un Talsu 2. vidusskolas 10. klases skolēni, kuriem datu analīzes un vizualizācijas prasmes noderēs gan zinātniski praktisko darbu gatavošanā, gan citos mācību uzdevumos. Kursa beidzēji saņems diplomu par datu analīzes un vizualizācijas rīku apgūšanu.

Datu analīzes un vizualizācijas tēma pilotprojektam izvēlēta tāpēc, ka datu analītiķi būs viena no pieprasītākajām nākotnes profesijām gan IKT nozarē, gan ikvienā citā industrijā. Bijušais Hārvarda Universitātes prezidents Lorenss Sammerss (Lawrence Summers) ir norādījis, ka kādreiz labākajās augstskolās iestāties varēja studenti ar zināšanām trigonometrijā, bet tagad daudz nepieciešamākas ir statistikas un datu analīzes spējas.

"Talsu 2. vidusskola ir pateicīga, ka tiek dota iespēja skolēniem apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas mūsdienās. Dalība projektā ir izaicinājums ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. Mūsuprāt, sadarbība, komunikācija, datu analīze un vizualizācija ir tās prasmes, kuras ir vajadzīgas šodien un būs nepieciešamas nākotnē. Paplašināt skolēna un skolotāja redzesloku ārpus klases ir aizraujoši un motivējoši. Tehnoloģiju mērķtiecīgs pielietojums ir labs darba instruments ikvienam no mums," atklāj Liene Katlapa, Talsu 2. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā.

„21. gadsimta digitālajā pasaulē diezgan liels izaicinājums ir mācību procesu pielāgot laikmeta prasībām, tāpēc ir labi, ka ir šādas iniciatīvas. Skolēni – pilotprojekta dalībnieki – ir kā piedzīvojumu meklētāji digitālajos džungļos, kas, sadarbojoties ar pedagogiem un vienaudžiem gan Latvijā, gan visā pasaulē, palīdzēs attīstīt jaunus, interesantus veidus, kā mācīties, izmantojot tehnoloģiju iespējas," saka Andris Geižāns, izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs.

"Ir pienācis laiks iezīmēt arī Latviju "Skype klasei" pasaules kartē! Tāpēc esmu gandarīta par iespēju piedāvāt šo mūsdienīgo tiešsaistes izglītības rīku Latvijas skolām tieši šobrīd, kad Latvijā notiek pāreja uz 21. gadsimta prasmēs balstītu izglītības sistēmu. Tehnoloģijas mācību procesu var padarīt daudz efektīvāku un interesantāku. Ir prieks par Rīgas Angļu ģimnāzijas un Talsu 2. vidusskolas aizrautību un gatavību iesaistīties šajā pilotprojektā, apzinoties, ka tā ir lieliska jauna iespēja gan skolēniem, gan skolotājiem," ir gandarīta Renāte Strazdiņa, Microsoft Latvia vadītāja.

"Inovatīva mācību procesa pamatā ir, pirmkārt, uz skolēnu orientēta pieeja, otrkārt, mācību procesa norises paplašināšana ārpus klases, un, treškārt, mērķtiecīgs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantojums. Mācību epicentrā ir skolēns, kuram mums kopīgiem spēkiem jāpiedāvā iespējas interesantā, interaktīvā un iesaistošā veidā apgūt mācību vielu un izprast tās praktisko pielietojumu dzīvē," turpina Renāte Strazdiņa.

"Jaunas tehnoloģijas pašas par sevi reti dod gaidīto efektu, "Skype klasei" ir reāls piemērs, kad tehnoloģijas kombinācijā ar pareizu saturu un pareizu apmācību procesu rada jaunas nebijušas iespējas izglītībā, kas rādīs piemēru tam, kā efektīvākā un interesantākā veidā apgūt zināšanas," papildina Aldis Ērglis, datu analīzes eksperts.
"Skype klasei" (Skype for Classroom) ir tiešsaistes kopiena un sadarbības platforma, kas dod iespēju veidot kontaktus un sadarboties ar skolām visā pasaulē, virtuāli iepazīties ar dažādām organizācijām, uzņēmumiem vai pētījumu projektiem, gūt jaunas idejas un īstenot daudzveidīgus, radošus mācību projektus.

"Skype klasei" piedāvā četras iespējas "ienest pasauli" klases telpā. Skype lekcijās pieejami gatavi video materiāli, un interesentiem ir iespēja pieteikties un piedalīties nākamajās lekcijās. "Noslēpumainais Skype" ir minēšanas spēle, kas ļauj uzzināt par citu skolu un citu valstu bērnu dzīvi, tradīcijām, vidi, dabas apstākļiem, līdzīgo un atšķirīgo. Tiešsaistes ekskursijas ļauj viesoties pie ekspertiem - pētniekiem, dažādu profesiju pārstāvjiem un citiem interesantiem cilvēkiem visā pasaulē. Vieslektori piedāvā iepazīstināt ar konkrētu tēmu, piemēram, rakstniecību vai jebkuru citu.

"Skype klasei" darbojas vairāk nekā 400 000 aktīvu skolotāju no visas pasaules, tūkstošiem vieslektoru, un materiāli ir pieejami 64 valodās.

Datu analīzes un vizualizācijas rīku lekciju video materiāli būs pieejami ikvienai skolai "Skype klasei" bezmaksas platformā. Skolas, kuras vēlas uzzināt vairāk vai piedalīties tiešsaistes lekcijās, ir aicinātas sazināties elektroniski (e-pasts: a-zemart@microsoft.com).

Projektu īsteno Microsoft Latvia sadarbībā ar uzņēmumu Datorzinību centrs, portālu skolotajs.lv un datu analīzes ekspertu Aldi Ērgli.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru