Vieta manām pārdomām par tehnoloģijām (un ne tikai par tām), interesantākām tehnoloģiju un zinātnes ziņām un sasniegumiem, kā arī dažiem jokiem jautrākai dzīvei.

otrdiena, 2011. gada 13. decembris

Jauni on-line kursi no Stenfordas Univeristātes

Šī rudens sākumā Stenfordas Universitāte sāka eksperimentālā kārtā piedāvāt 2 on-line kursus – Mašīnmācīšana (Machine Learning ml-class.org) un Mākslīgais intelekts (Artifical Inteligence ai-class.org). Pats par sevi tas nebūtu nekādas jaunums, jo daudzas augstskolas saviem studentiem piedāvā tiešsaistes mācību kursus. Ievērības cienīgs ir tas fakts, ka Stenforda to piedāvāja visai plašai pasaulei. Galvenais, lai tev būtu tikai brīvs laiks un gribēšana apgūt jaunas (vai arī jau zināmas) lietas. Nekādu saistību un līgumu. Ja vēlies, tad vari studēt bez eksāmenu kārtošanas jeb tikai klausītāja lomā. Vai arī vari kārtot eksāmenus. Tā kā nav nekādu saistību, tad mācības var pārtraukt jebkurā laikā un brīdī.
Laikam jau šis projekts bija ļoti veiksmīgs, jo uz nākamo semestri, kas sāksies janvārī, tiks piedāvāti jauni šāda veida on-line kursi.

Mēģināšu pāris vārdos par tiem pateikt kaut ko vairāk. Lai ar tulkojumiem neiekultos auzās, tad kursu nosaukumus atstāšu oriģinālā valodā.

The Lean Launchpad www.launchpad-class.org
Kursā tiks apskatīts, kā, lietojot dažādus biznesa modeļus, tos apspriež komandas vidū un skatās, kāds ir to pielietojums reālajā dzīvē.

Technology Entrepreneurship www.venture-class.org
Šajā kursā plāno apskatīt un izpētīt uzņēmēja un uzņēmuma vadīšanas/veidošanas procesus.

Anatomy www.anatomy-class.org
Šajā kursā tiks dots ieskats cilvēka anatomijā un svarīgākajos terminos.

Making Green Buildings www.greenbuilding-class.org
Šis kurss ir paredzēts cilvēkiem, kas vēlas uzlabot un attīstīt ilglaicīgo būvēšanu un attīstīt videi draudzīgo būvēšanu.

Information Theory www.infotheory-class.org
Informācijas teorija ir zinātne par datu apstrādi, piemēram, komunikācijām vai datu glabātuvēm. Šajā kursā tiks apskatīti informācijas teorijas pamatprincipi.

Model Thinking www.modelthinker-class.org
Šajā kursā tiks apskatīti dažāda veida modeļi un kā tos var pielietot reālajā dzīvē un kā tie palīdz mums paredzēt notikumus.

Computer Sciene: CS 101 www.cs101-class.org
Šajā kursā klausītāji tiks iepazīstināti ar datorzinātnes galvenajām idejām un tiks pastāstīts par datoru pamatlietām, piemēram, kas ir dators, kas programmatūra utt...

Machine Learning www.ml-class.org
Mašīnmācība ir veids, kā iemācīt datoram pašam pieņemt lēmumus un attīstīties. Un šajā kursā ar dažādu metožu un paraugu pielietošanu tiks mēģināts to ieviest dzīvē.

Software as a Service www.saas-class.org
Nosaukums jau izsaka visu (it īpaši programmētāju vidū). Šajā kursā tiks apskatīts tieši arī programmatūras kā pakalpojuma pielietošana un izstrādes iespējas.

Human-Computer Interaction www.hci-class.org
Šajā kursā tiks pastāstīts un iemācīts, kā labāk veidot dažādas saskarnes, lai lietotājiem būtu patīkami to lietot un kā to labāk pasniegt.

Natural Language Processing www.nlp-class.org
Šajā kursā varēs iemācīties algoritmus un matemātiskos modeļus cilvēka valodas apstrādei datoram saprotamā veidā un kā to visu varēs izmantot, lai rastu risinājumu datora un cilvēka valodas savstarpējai mijiedarbībai.

Game Theory www.game-theory-class.org
Spēļu teorija ir stratēģijas matemātiskā modelēšana mijiedarbībā ar apkārtējo vidi. Šajā kursā klausītāji tiks iepazīstināti ar dažādu spēļu stratēģiju pielietošanu un matemātisko modeļu izstrādi.

Probabilistic Graphical Models www.pgm-class.org
Šajā kursā tiks dots ievads varbūtiskajā grafiskajā modeļa attēlošanā un kā tos var veidot, izmantojot gan cilvēku zināšanas, gan arī mašīnmācības tehniku. Tiks iemācīti arī daži algoritmi, kas var palīdzēt atrast labāko lēmumu neskaidrības vidē.

Cryptography www.crypto-class.org
Šajā kursā tiks pastāstīts, kā strādā kriptogrāfija un kā to pareizāk lietot un izmantot.

Design and Analysis of Algorithms I www.algo-class.org
Šajā kursā varēs iemācīties dažus algoritmu veidošanas principu pamatlikumus. Lai piedalītos šajā kursā, ir nepieciešamas arī programmēšanas priekšzināšanas.

Computer Security www.security-class.org
Šajā kursā iemācīsies veidot drošas sistēmas un rakstīt drošus kodus. Iemācīsies arī atrast koda vājās vietas un kā veidot datorsistēmas, kas mazina ievainojamības iespēju.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru