Vieta manām pārdomām par tehnoloģijām (un ne tikai par tām), interesantākām tehnoloģiju un zinātnes ziņām un sasniegumiem, kā arī dažiem jokiem jautrākai dzīvei.

otrdiena, 2012. gada 13. marts

Apskats: Zvaigzne ABC interaktīvie mācību materiāli dabaszinībās 5.-6. klasei 1.daļa

Pirms kāda laika biju aprakstījis interaktīvo materiālu fizikā 10. klasei. Tagad ir pienākusi kārta arī dabaszinībām 5.-6. klasei. Šie interaktīvie materiāli ir apkopoti 2 diskos. Šoreiz apskatīšu pirmo disku.
Interesanta pieeja šiem diskiem ir tajā aspektā, ka vienā sērijā ir ievietotas divu klašu tēmas. Protams, tas tiek sadalīts pa 2 diskiem. Bet vai tad 5. un 6. klases dabaszinības vielas apguve tik ļoti pārklājas?
Bet ne jau par to ir šis stāsts. Galvenā uzmanība tiks pievērsta diska 1.daļai, nevis izglītības apguves standartam. Man tas ir vairāk interesanti tieši tādēļ, ka dēls pašlaik mācās 5.klasē un nākošgad ies tieši arī 6.klasē. Tādējādi jāskatās, ko tieši šis disks var papildus sniegt parastajai mācību vielai.
Pirmajā diskā ir 4 galvenās sadaļas:
  1. Saules sistēma. Visums.
  2. Zeme.
  3. Augi un dzīvnieki.
  4. Cilvēks.
Katrs no tiem vēl ir sadalīt pa tematiem - kopā tie veido 26 tematus.
Ja paskatāmies vispārīgi uz šiem materiāliem, tad lietošana daudz neatšķiras no fizikas diska lietošana. Izskats tāds pats, lietošana arī ir līdzīga. Par to ir aprakstīts rakstā Apskats: Zvaigzne ABC interaktīvie mācību materiāli fizikā 10. klasei un to es šajā rakstā vēlreiz neaprakstīšu. Bet ir dažas lietas, kas tomēr atšķiras no fizikas materiālu lietošanas.

Galvenais papildinājums šajos materiālos ir neliela gandarījuma animācija pēc uzdevuma izpildīšanas. Un galvenais, ka gandrīz katrā reizē gandarījuma balva ir savādāka jeb katru reizi ir savādāka animācija.
Vēl kāds uzlabojums ir tas, ka, atverot vaļā lodziņus ar papildus animāciju, tā uzreiz sāk atskaņoties, nevis ir speciāli jāspiež uz "Sākt" pogas. Tas man šķiet ieguvums. Un vēl kāds ieguvums ir tieši ar uzdevumu risināšanu. Ja ir nepieciešams savilkt pareizās atbildes un Tu esi atzīmējis nepareizo atbildi, tad tā tomēr pazūd un materiālu lietotājs netiek maldināts un beigās nav jāmeklē, kura ir pareizā un kura ir nepareizā atbilde.
Tas tiešām varētu šādiem 10-gadīgajiem palīdzēt labāk izpildīt uzdevumus un uzreiz ar pirmo reizi nenobiedēt uzdevumu risināšanā. Un vēl viena lieta, ko es atklāju šajos materiālos. Ja ir uzdevumi ar izvēles iespējām (var izvēlēties atbilžu variantus no saraksta) un tiek izvēlēta nepareizā atbilde, tad blakus esošā animācija uzreiz tiek atskaņota, lai palīdzētu bērnam labāk saprast doto vielu.
Tādējādi bērns, ja arī atbild nepareizi, tomēr var saprast un uzklausīt padomus par pareizām atbildēm.

Tālāk mēģināšu apskatīt un mazliet izklāstīt, kas atrodas šajā diskā.

1. Saules sistēma. Visums.
Šī sadaļa sastāv no 4 tematiem..
1. Zemes kustība
Šis temats sastāv no 5 apakštematiem. Katrā apakštemātā ir iespējams iegūt plašākas zināšanas par Zemes kustību un to ietekmi uz apkārtējo vidi. Kā rodas diena un nakts un kāpēc šķiet, ka kustās saule, nevis Zeme. Iespējams arī novērot zvaigžņu kustību debesīs, kā arī iegūt informāciju par Zemes kustību un to ietekmi uz gadalaiku rašanos.
2. Saules sistēma
Šis temats sastāv no 7 apakštematiem. Šajos apakštematos iespējams noskaidrot gan par Saules sistēmu un to planētām, kā arī izskaidrota informācija par Sauli un apkārtējām planētām Saules sistēmā.
3. Zvaigznes
Šis temats sastāv no 5 apakštematiem. Apakštematos ir aprakstīts un paskaidrots, kas ir zvaigznes un kā to gaisma ietekmē Zemi. Ir iespējams arī noskaidrot, kā planētas spēj atstarot gaismu un kādi vēl debesu ķermeņi atrodas kosmosā. Un protams, kādas izskatās debesis naktī.
4. Pavadoņi
Šis temats sastāv no 6 apakštematiem. Šajos apakštematos tiek aplūkots, kas ir dabiskais pavadonis un kas ir mākslīgais pavadonis un kāda ir to abu atšķirība. Kā arī šajos apakštematos tiek paskaidrots un izskaidrotas atšķirības starp dažāda veida mākslīgajiem pavadoņiem.

II Zeme.
Šī sadaļa sastāv no 5 tematiem.
5. Zeme
Šis temats sastāv no 5 apakštematiem, kuros var iegūt zināšanas par kontinentiem un pasaules daļām, kā arī ūdeņiem, vulkāniem un zemestrīcēm. Šajā tematā tiek apskatīts arī Latvijas reljefs.
6. Iežu veidošanās
Šis temats sastāv no 6 apakštematiem, kuros tiek paskaidrots, kas ir ieži un minerāli un kā tie veidojas. Tiek dots ieskats arī dažādu iežu veidos un to izmantošanas iespējās.
7. Dabas resursi
Šis temats sastāv tikai no 3 apakštematiem un ir īsākais temats visā diskā. Bet tas nenozīmē, ka tur nav nekā interesanta. Šajā tematā tiek pastāstīts par atjaunojamajiem un neatjaunojamiem dabas resursiem un apskatīts arī to salīdzinājums.
8. Ūdens uz Zemes
Šajā tematā ir 5 apakštemati, kuros tiek pastāstīts par ūdeni uz Zemes un tā dažādajiem veidiem, kā arī kā rodas viļņi un kādas ir okeānu straumes. Tiek arī dots ieskats kā rodas skābais lietus.
9. Klimats
Šis temats sastāv no 5 apakštematiem, kuros tiek paskaidrots, kāds klimats atrodas katrā zemeslodes daļā un kādi ir to veidošanas faktori. Tiek dots arī ieskats laikapstākļu veidošanā un kādas sekas ir dēļ klimata pārmaiņām. Šajā tematā tiek apskatīts arī Latvijas klimats.

III Augi un dzīvnieki
Šī sadaļa sastāv no 7 tematiem.
10. Augi un to loma dabā
Šajā tematā ir 7 apakštemati, kuros tiek pastāstīts, no kā sastāv organismi un šūnas, kā arī dažādiem šūnu veidiem. Tiek dots ieskats arī dažādos dzīvības procesos augos un no kādām daļām sastāv augi, kā arī  kā notiek augu vairošanās.
11. Augu barošanās
Šis temats sastāv no 5 apakštematiem. Tajos tiek pastāstīts, kā augi spēj būt zaļi un tiek dots ieskats fotosintēzē un kā tā rodas.
12. Dzīvnieki un to loma dabā
Šis temats sastāv no 5 apakštematiem, kuros tiek apskatīts dažādu dzīvnieku daudzveidība un kāda ir dzīvnieku uzbūve. Tiek apskatīta arī kāda ir dzīvnieku nozīme dabā un tiek pārrunāta dzīvnieku valsts aizsardzība. Šajā tematā netiek aizmirsts arī par Latvijas dabas dzīvniekiem.
13. Dzīvības procesi
Šajā tematā ir 6 apakštemati, kuros tiek pastāstīts par galvenajiem dzīvības procesiem, tādiem kā elpošana, barošana, augšana, vairošanās un citi procesi.
14. Dzīvnieku savstarpējās attiecības
Šajā tematā atrodas 7 apakštemati, kuros tiek izskaidrots, kā dzīvnieki pielāgojas dzīvei apkārtējā vidē, kā arī par dzīvnieku savstarpējām attiecībām - plēsoņa un upuris. Tiek apskatīts arī barības ķēde dzīvnieku pasaulē.
15. Ekosistēmas
Šis temats sastāv no 6 apakštematiem. Šajos apakštematos tiek pastāstīts par ilglaicīgo attīstību un apdrautētajām sugām un augiem. Ir pievērsta uzmanība arī slavenajiem Amazones mūžamežiem.
16. Dzīves vide
Šis temats sastāv no 7 apakštematiem, kuros tiek apskatīts, kā dzīvā daba ir piemērojusies dažādajās vidēs -gan karstajos un aukstajos apgabalos, gan ūdenī un tuksnesī. 

IV Cilvēks
Šī sadaļa ir vislielākā un sastāv no 8 tematiem.
17. Cilvēku orgānu sistēmas
Šis temats sastāv no 8 apakštematiem, kuros tiek aplūkoti visi svarīgākie cilvēka orgānu sistēmas
18. Skelets un kustība
Šis temats sastāv tikai no 5 apakštematiem, kuros tiek pastāstīts par cilvēka skeletu un kādu funkciju tas pilda. Un kā muskuļi palīdz cilvēkam kustēties un kāda ir to nozīme.
19. Uzsūkšanās un izvadīšana
Šajā tematā ir tikai 4 apakštemati, kuros tiek dots ieskats tādā procesā kā barības uzņemšanā un  izvadīšanā. Un kādi iekšējie orgāni piedalās šajos procesos.
20. Pusaudža vecums
Šis temats sastāv no 6 apakštematiem. Tajos tiek apskatīta jauno cilvēku izmaiņas jeb pubertitāte. 
21. Cilvēka vairošanās
Šajā tematā ir 8 apakštemati, kas dod ieskatu cilvēku dzimumorgānu sistēmā un kādā veidā notiek cilvēka vairošanās.
22. Elpošana
Šis temats sastāv no 4 apakštematiem. Šajos apakštematos var iegūt zināšanas par plaušām, kāda ir to uzbūve un funkcijas. Un kā cilvēka organismā notiek elpošana un kāpēc tā ir vajadzīga.
23. Smēķēšana
Šajā tematā ir tikai 3 apakštemati un tas ir īsākais temats visā diskā. Šajā tematā tiek pastāstīts, kāpēc smēķēšana ir kaitīga veselībai un kādus orgānus tā bojā.
24. Dzirde
Šis temats arī sastāv tikai no 3 apakštematiem un dod ieskatu cilvēka dzirde sistēmā un tās uzbūvē. Un kāda ir dažādu trokšņu ietekeme uz dzirdi.

Pozitīvais.
Temati un vielas diskā ir sakārtotas, manuprāt, ļoti labā secībā un daļās. 
Animācijas ir uzmanību saistošas un viegli uztveramas. Ir iespējams arī pašam piedalīties simulāciju veidošanā. Uzdevumi ir samērā viegli risināmi, ja esi kārtīgi noklausījies teorijas daļu. Ja nepietiek ar vienu reizi, var atkārtoti to klausīties un simulēt uzdevumus. Uzdevumus arī var vairākkārtīgi pildīt. Un arī labot nepareizi izpildīto uzdevumu.
Patīkami, ka ir padomāts arī par šī vecuma bērniem atbilstošu nodarbi - spēlēm. Ir arī uzdevumi, kuros ir iekļauti spēles elementi, t.i., uzdevums izskatās pēc spēles, kurā var gan uzvarēt, gan arī zaudēt.
Animācijas ir veidotas viegli uztveramas. Bet teksta ierunātājs spēj arī ar savu balsi piesaistīt klausītāju. Un arī ļauj klausītājam saprast, par ko katrā animācijā iet runa, lai beigās jau zinātu un saprastu šo vielu kaut vai mazliet labāk.
Negatīvais.
Patiesību sakot, neko sliktu nevarēju atrast. Varbūt arī nepamanīju.
Lai nebūtu tukšums šajā sadaļā, pieminēšu izlecošos lodziņus, kurās tiek spēlētas animācijas. Man patika, ka tie automātiski tika arī atskaņoti, nevis man speciāli ir jāspiež uz atskaņošanas pogu. Citiem atkal patiku, ka animācija izlecošajos lodziņos automātiski nesāka atskaņošanu, bet ir speciāli jāspiež uz atskaņošanas pogu. Bet, cik cilvēku, tik viedokļu.

Nobeiguma vietā.
Lietojot šo DVD disku, skolēnam īpaši nav vajadzīgs izmantot mācību grāmatas. Šajos materiālos visa informācija ir strukturēta loģiskajos tematos un, man šķiet, ir apskatīts gandrīz viss, kas skolēnam ir vajadzīgs mācību vielas apgūšanai. Skolēnam nebūs grūti orientēties un izmantot šos materiālus, pat ja viņš nav bieži izmantojis datoru. Navigācija ir vienkārša un saprotama. Uzdevumu risināšana ir loģiski saprotama. Galvenā lieta, kas šeit ir jāmāk ļoti labi - lasīt un izprast izlasītā nozīmi. Katram uzdevumam ir klāt paskaidrojoša animācija, kas mūsdienu bērniem biežāk ir labāk saprotama, nekā rakstītais vārds.

Es uzskatu, ka šie  materiāli ir veidoti kvalitatīvi, interesanti un ar atbildības sajūtu. Lai bērni, kas lietos šo disku, saņemtu kvalitatīvu produktu, kas atbilst šai maksai. Gribētu ieteikt visiem vecākiem aizdomāties, varbūt tomēr iegādāties šo disku savam bērnam.


Šajā sērijā ieteicams izlasīt arī šādus rakstus:

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru